Skye Festival: Adam Sutherland, Mairearad Green, Anna Massie, Hamish Napier – 22 August

Date/Time
Tuesday 22 August 2017
8:00 pm - 10:30 pm

Dimàirt, 22 An Lùnastal, 8f
Adam Sutherland, Mairearad Green, Anna Massie and Hamish Napier

Four well-known faces on the Scottish traditional music scene come together, a night of slow airs, fast paced tunes and possibly some bizarre musical interludes.

Adam, from Errogie on the south shores of Loch Ness, is one of Scotland’s most exciting fiddle players, leading a fiddle camp here at Sabhal Mòr Ostaig this week. He is joined by Hamish Napier, flute and whistle player. They both play in other bands, but together are known as ‘Nae Plans’, and with certainly ‘nae plan’ tonight they will present a very diverse, spontaneous and exciting set-list. Mairearad Green is one of Scotland’s top traditional music composers, from the Coigach peninsula of the Highlands. Renowned for her deft and lyrical accordion style, as well as her dextrous piping, Mairearad is in great demand as a performer and composer. She is joined by Anna Massie, guitar, who is also one of the ‘Blazin Fiddles’.

Ceathrar a tha aithnichte ann an saoghal ceòl traidiseanta na h-Alba a’ tighinn cruinn còmhla airson oidhche de dh’fhuinn mhall is puirt chlis agus iad ‘s dòcha gar toirt air seachran ceòlmhor annasach an siud ‘s an seo cuideachd. ‘S ann à Earagaidh an cois cladach Loch Nis a tha Adam a tha air aon de na dhleirean as tarraingiche ann an Alba, agus a tha a’ teagasg
aig campa nam fìdhleirean aig an t-Sabhal Mhòr an t-seachdain sa. Bidh an cluicheadair duiseil agus fìdeig Hamish Napier na chuideachd a-nochd. ‘S e Nae Plans a th’ air a’ chòmhlan aca agus bidh iad a’cluich seata measgaichte is inntinneach dhuibh a-nochd. Tha Mairearad Green, às a’ Chòigich, air aon de ne
sgrìobhadairean ciùil thraidiseanta as fheàrr ann an Alba san latha an-diugh. Tha i air cliù a chosnadh airson a stoidhle ealanta, cheòlmhor air a’ bhogsa cho math ri a tàlantan air a’
phìob. Tha fèill mhòr air Mairearad mar neach-ciùil agus sgrìobhadair ciùil. Bidh an cluicheadair giotàir Anna Massie, a tha na ball de Blazin’ Fiddles na cuideachd a-nochd.

Tonight’s event is kindly sponsored by Eilean Iarmain

Adults £15, Students £12, Young People £7, Under 10s £0,  SEALL Members £12, Season Tickets £0

PLEASE RESERVE YOUR TICKETS HERE & THEN PAY ON THE DOOR


Loading Map....

Venue
1. Sabhal Mòr Ostaig, TDC Main Hall

Genre


Bookings