Skye Festival: ‘The Ceilidh Trailers’ – 11 July

Date/Time
Tuesday 11 July 2017
8:00 pm - 10:00 pm

Dimàirt, 11 An t-Iuchar, 8f
An Crùbh – Duisdale
‘The Cèilidh Trailers’

An informal cèilidh and dance with our young local talent. Each year, through out area’s junior Fèis an Earraich, a group of young musicians and singers are brought together to head out around the community with a series of concerts and cèilidhs.

Luchd-ciùil Cèilidh Trail
Cèilidh is dannsa mì-fhoirmeil le luchd-ciùil òg na sgìre. Bidh buidheann de luchd-ciùil is seinneadairean òga a tha an sàs ann am Fèis an Earraich a’ tighinn cruinn còmhla a h-uile bliadhna agus a’ dol a-mach air an rathad air feadh na sgìre le sreath de chuirmean is cèilidhean.

Adults £12, Students £10, Young People £6, Under 10s £0,  SEALL Members £10, Season Tickets £0

PAY AT THE DOOR BUT RESERVE YOUR TICKETS HERE


Map Unavailable

Venue
An Crùbh, Duisdale

Genre


Bookings