‘This Is your Life, An Talla Mòr’ | 9 Oct

Date/Time
Tuesday 09 October 2018
7:30 pm - 9:00 pm

Dimàirt 9 An Dàmhair 7.30f
Join us for a one of a kind performance celebrating the life of local hero, the Talla Mòr.

This Is Your Life, An Talla Mór, will use music, games, video, and prizes to take you on a journey through the imagined life of the Talla Mór.

The last under an hour and is hosted by the 2018 Jon Schueler visual artist in Residence, Rachel Schmidt in collaboration with local artists, Hector MacInnes and Caitlin MacKenzie.

Donations at the door ‘pay-what-you-like’, but there is limited space so please book tickets in advance – BELOW.
All Proceeds go to supporting Seall’s Small Halls Festival.

********

Glèidh ticead ro làimh gus am bi fios againn cia mheud duine a bhios an làthair. Chan eil ach beagan àiteachan rim faighinn.

Thigibh nar cuideachd airson taisbeanadh air leth a bhios a’ comharrachadh beatha ‘gaisgeach’ na sgìre, an Talla Mòr. Bidh bean-an-taighe, Rachel Schmidt (Neach-ealain Jon Schueler 2018), ann an com-pàirteachas leis an luchd-ealain ionadail, Hector MacAonghais agus Caitlin NicCoinnich, a’ cur ceòl, geamannan, bhideo agus duaisean gu deagh fheum is iad gar toirt air slighe tro bheatha àraid (mas fhìor) an Talla Mhòir.

Cosgais: Pàigh nas urrainn dhut aig an doras. Thèid an t-airgead gu lèir a chur ri Fèis Thallachan Beaga Seall


Map Unavailable

Genre


Bookings

The online booking system is now closed. Unless we state otherwise in the main text. just come to the door and buy your ticket there.